Rezultat 1:
CHCEMY WIEDZIEĆ!
Analiza

Podczas pracy w grupach fokusowych zapytano młodych ludzi o ich dostęp do świata mody, o to, czy są świadomi istnienia fast fashion, czy dostrzegają problemy, czy znają alternatywy oraz czy i w jakim stopniu znana jest im zrównoważona moda. Dodatkowo oceniono sytuację w poszczególnych krajach w zakresie zrównoważonej mody, zbierając przykłady dobrych praktyk w każdym kraju.

 

Rezultaty uzyskane przez grupy fokusowe

W każdym kraju partnerskim projektu (AT, IT, PL, LIT) przeprowadzono spotkania grup fokusowych z młodymi ludźmi w wieku od 15 do 19 lat. Głównym celem było poznanie ogólnego dostępu młodych ludzi do świata mody, ich świadomości na temat problemów związanych z ich zachowaniami dotyczącymi zakupów w tym zakresie, ich opinii na temat koncepcji mody zrównoważonej ekologicznie, jak również stanu ich świadomości na ten temat.

Interaktywna Gra karciana

W każdym kraju zebrano przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mody. Na podstawie tych wyników stworzono grę “Wear a Change”, której głównym celem jest edukowanie młodzieży na temat koncepcji zrównoważonej mody, a także fast fashion i jej wpływu.

 

Rezultat 2:
CHCEMY SIĘ UCZYĆ!
Materiali do nauki

Ukierunkowane na potrzeby grup docelowych materiały edukacyjne zostały opracowane z uwzględnieniem wyników rezultatu 1, aby zwiększyć zainteresowanie i świadomość na temat szybkiej mody i jej wpływu, w szczególności na zanieczyszczenie mikroplastikiem oraz zapewnić młodzieży odpowiednie strategie działania. Dodatkowo, zaprojektowano przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą.

 

Koncepcje dydaktyczne

Niniejsze koncepcje dydaktyczne zostały opracowane z myślą o osobach zajmujących się powyższymi tematami w pracy z młodzieżą, a w szczególności o pracownikach młodzieżowych, nauczycielach, trenerach i wychowawcach. Zorientowana na kompetencje koncepcja projektu jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oferowanie zindywidualizowanego nabywania kompetencji. Obok kompetencji technicznych powinno to obejmować również rozszerzenie kompetencji uczenia się i podstawowe umiejętności cyfrowe.

Jednostki szkoleniowe

Opracowany materiał dydaktyczny jest dostępny w formie drukowanej oraz w nowoczesnym kursie e-learningowym w 5 różnych językach (DE, EN, IT, PL, LIT) i składa się z następujących jednostek:

   • Jednostka edukacyjna 1_Sustainable Fashion
   • Jednostka edukacyjna 2_Podstawowa wiedza o tekstyliach
   • Jednostka edukacyjna 3_The Lifecycle of Textiles
   • Jednostka edukacyjna 4_Recommendations for Sustainable Clothing (Zalecenia dotyczące zrównoważonej odzieży) 

Głównym celem jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat wpływu, jaki wywiera na nich konsumpcja mody, a w szczególności tworzyw sztucznych w odzieży, oraz wpłynięcie na ich codzienne zachowania związane z konsumpcją i użytkowaniem mody. W ten sposób materiał edukacyjny wspiera dyskusję i utrwalanie wiedzy wśród młodych ludzi w celu zastosowania jej w codziennym życiu.

Wskazówki dla osób pracujących z młodzieżą

Opracowane wytyczne dostarczają osobom pracującym z młodzieżą informacji o tym, jak pracować nad tematem z główną grupą docelową młodzieży i inspirować ją.

 

 

Rezultat 3:
CHCEMY DZIAŁAĆ!
Warsztaty

Po wprowadzeniu teoretycznym, kluczowa jest wiedza praktyczna. W trakcie procesu Design Thinking opracowano trzy plany warsztatów. W trakcie warsztatów prowadzonych we wszystkich krajach partnerskich powstały konkretne praktyczne przykłady działań, które zostały uwiecznione na atrakcyjnych kartach. Na koniec opracowano wytyczne dla instruktorów rówieśniczych i promotorów.

 

Koncepcje warsztatów

W oparciu o Design Thinking opracowano trzy koncepcje warsztatów (wewnątrz, na zewnątrz i online), aby pracować z grupą docelową młodych ludzi (15-19 lat) na temat zrównoważonej i wolnej od plastiku odzieży oraz alternatywnych rozwiązań. Koncepcja jest dostępna w 5 różnych językach (EN, DE, IT, PL, LT).

Jak… ustawiać karty

Podczas warsztatów w każdym kraju młodzi ludzie pracowali nad pomysłami i alternatywami działań na rzecz zrównoważonej mody wolnej od plastiku. 8 najlepszych pomysłów zostało kreatywnie zaprojektowanych jako karty w językach wszystkich partnerów (DE, EN, IT, PL, LT).

Wytyczne dla Peer Guides i promotorów

Stworzono wytyczne dotyczące szkolenia peer guide’ów i promotorów, które są dostępne we wszystkich językach partnerów (DE, EN, IT, PL, LT).

 

Rezultat 4:
CHCEMY CZUĆ!
HAPTYCZNY ZESTAW NARZĘDZI

W uzupełnieniu do zasobów dostępnych online, został zaprojektowany i stworzony haptyczny zestaw narzędzi odnoszący się do tematu zrównoważonej konsumpcji mody i umożliwiający praktyczne zastosowanie.

 

Instrukcje i wskazówki dotyczące Toolboxa

Toolbox zawiera różne tekstylia, maszynę do szycia, narzędzia do upcyklingu oraz kreatywnie zaprojektowane instrukcje działania. Pozwala on osobom pracującym z młodzieżą na praktyczne eksperymentowanie z młodymi ludźmi. To doświadczenie angażujące wszystkie zmysły pozwala na lepsze przyswojenie tematu. Dodatkowo dołączony jest przewodnik dotyczący korzystania z Toolbox.

 

 

Facebook
YOUTUBE
INSTAGRAM