Weareable - We are able!

Best dressed sustainably

Erasmus +“ projektas „Weareable - best dressed sustainably“

Erasmus +“ projektas „Weareable - best dressed sustainably“

Šis projektas siekia ne tik skatinti jaunų žmonių sąmoningumą ir gilinti žinias apie aplinką tausojančius drabužius, bet ir pasiūlyti konkrečių veiksmų planą. Projekto turinys bus perteikiama skaitmeniniu būdu ir analogiškai, o daugiausia dėmesio bus skiriama bendraminčių vadovų, jaunimo darbuotojų ir kitų projekto vykdytojų mokymui. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ilgalaikiai ir plataus masto rezultatų sklaidai vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Šiam tikslui įgyvendinti bendradarbiausime su įvairiomis institucijomis, įskaitant jaunimo organizacijas, aplinkos apsaugos akcijų organizatorius, savivaldybes, mokyklas ir kitus suinteresuotus centrus. Visi projekto rezultatai bus prieinami mažiausiai 5 metus po jo pabaigos. Mūsų tikslas yra inicijuoti plataus masto diskusijas apie plastiko naudojimą drabužių pramonėje ir greitą madą bei užtikrinti, kad kuo daugiau jaunų žmonių būtų informuoti apie projektu propaguojamą požiūrį į drabužius ir madą.

Tikslai ir vizija

– Padidinti jaunų žmonių suvokimą apie plastiko naudojimą drabužių pramonėje per visą gaminio gyvavimo laikotarpį

– Sukurti alternatyvius aplinkai nekenksmingus ir prieinamus būdus nustatant mados tendencijas

– Mokyti bendraminčius vadovus ir jaunimo darbuotojus, kad projektui pasibaigus jo rezultatai būtų prieinami kuo platesniam žmonių ratui

Our partners