Rezultatas 1:
NORIME SUŽINOTI!
Analizė

Tikslinėms tyrimo grupėms priklausantiems jaunuoliams buvo užduoti klausimai apie madą, jos prieinamumą, apie tai, ar jie žino, kas yra greitoji mada, ar tai, jų manymų, kelia problemų, ar jie žino greitosios mados alternatyvų ir ar jie yra (jei yra, tai kaip gerai) susipažinę su tvarios mados sąvoka. Taip pat, renkant gerosios patirties pavyzdžius tyrime dalyvavusiose šalyse, buvo įvertinta ir tvariosios mados situacija kiekvienoje iš šių šalių.

 

Tikslinės grupės rezultatai

Kiekvienoje tyrime dalyvavusioje šalyje (AT, IT, PL, LT) buvo apklausti 15–19 metų jaunuoliai. Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo nustatyti bendrą mados prieinamumo jauniems žmonėms situaciją, išsiaiškinti, ar jie supranta savo pirkimo įpročių daromą žalą ir apskritai kokios yra jų žinios ir nuomonė apie tvarios mados idėją.

Interaktyvūs žaidimai

Kiekvienoje šalyje buvo surinkti gerosios patirties pavyzdžiai, susiję su tvaria mada. Remiantis šiais rezultatais buvo sukurtas žaidimas „Wear a Change“, skirtas šviesti jaunuolius bei suteikti jiems žinių apie tvarios mados idėją, greitąja madą ir jos daromą įtaką.

 

Rezultatas 2:
NORIME MOKYTIS!
Mokymosi medžiaga

Remiantis REZULTATO 1 išvadomis buvo sukurta tikslinei grupei pritaikyta mokymosi medžiaga, skirta skatinti jaunų žmonių sąmoningumą ir domėjimąsi greitąja mada bei jos daroma įtaka, konkrečiai tarša mikroplastiku, ir pateikti praktinių pasiūlymų, kaip jauni žmonės galėtų prisidėti prie šios problemos mažinimo. Taip pat buvo sukurtas ir vadovas jaunimo darbuotojams.

 

Mokymo metodai

Šiuolaikinis mokymo metodas buvo sukurtas žmonėms, dirbantiems su jaunimu ir savo darbe nagrinėjantiems pastarąsias problemas, konkrečiai jaunimo darbuotojams, mokytojams, treneriams, pedagogams. Šis, pritaikytas ugdyti gebėjimus, projektas yra optimalus būdas žmonėms įgyti individualių kompetencijų. Programa yra skirta ne tik ugdyti techninius įgūdžius, tačiau ji aprėpia ir platesnį spektrą tobulinamų gebėjimų, tokių kaip mokymosi kompetencijos ar skaitmeninio raštingumo pagrindai.

Skyriai

Visa naujausia mokymosi medžiaga yra prieinama internete, tačiau taip pat galima naudoti ir atspausdintą jos versiją. 5 skirtingomis kalbomis (DE, EN, IT, PL, LT) sukurtą mokymosi medžiagą sudaro šie skyriai:

   • 1 skyrius „Tvari mada“
   • 2 skyrius „Pagrindinės žinios apie tekstilę“
   • 3 skyrius „Tekstilės gaminių gyvavimo ciklas“
   • 4 skyrius „Su tvariais drabužiais susiję patarimai“

Pagrindinis tikslas – ugdyti jaunų žmonių sąmoningumą apie jų mados vartojimo įpročius ir jų daromą įtaką, ypač apie plastiką drabužiuose, ir pakeisti tiek jaunų žmonių požiūrį į madą, tiek ir kasdienius jos vartojimo įpročius. Būtent todėl sukurta mokymosi medžiaga skatina jaunus žmones diskutuoti ir įgytas žinas praktiškai įtvirtinti savo kasdieniame gyvenime.

Rekomendacijos jaunimo darbuotojams

Jaunimo darbuotojams parengtos rekomendacijos suteikia informacijos apie tai, kaip reikėtų nagrinėti tam tikrą temą dirbant su tiksline grupe ir kaip galime būtų įkvėpti jaunus žmones.

 

 

Rezultatas 3:
NORIME VEIKTI!
Dirbtuvės

Įgytas teorines žinias būtina įtvirtinti praktiškai. „Design Thinking“ dirbtuvių metu buvo išplėtoti trys skirtingi šių dirbtuvių įgyvendinimo metodai. Vedant dirbtuves visose projekto valstybėse partnerėse buvo parengtos specialios kortelės, kuriose atsispindėjo dirbtuvių metu kilusios realios praktinės veiklos, susijusios su šia tema, idėjos. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos, skirtos kitiems bendraamžiams veiklos vadovams ir žmonėms, atsakingiems už šios idėjos sklaidą.

 

Dirbtuvių metu taikomi metodai

Remiantis „Design Thinking“ pavyzdžiu, buvo sukurti trys galimi dirbtuvių įgyvendinimo scenarijai (vidaus, lauko ir nuotolinis), skirti dirbti su tikslinei grupei priklausančiais jaunuoliais ir nagrinėti tokias temas, kaip tvarūs ir be plastiko pagaminti drabužiai bei alternatyvūs aptariamos problemos sprendimos būdai. Šie dirbtuvėse taikomi metodai prieinami 5 kalbomis (DE, IT, PL, LT).

Kaip…gaminam korteles

Kiekvienoje projekte dalyvavusioje valstybėje dirbtuvių metu jaunuoliai stengėsi sugalvoti ir išplėtoti savo idėjas apie tvarią madą ir be plastiko pagamintus drabužius, taip pat ieškojo su tvaria mada susijusios veiklos alternatyvų. Kūrybiškai sukurtose kortelėse atsispindėjo 8 geriausios šiose dirbtuvėse sugalvotos idėjos. Kortelės sukurtos visomis valstybių – partnerių kalbomis (DE, EN, IT, PL, LT)

Rekomendacijos kitiems bendraamžiams veiklos vadovams ir žmonėms, atsakingiems už šios idėjos sklaidą

Buvo sukurtos gairės, prieinamos visomis valstybių–partnerių kalbomis (DE, EN, IT, PL, LT), padėsiančios apmokyti kitus šios veiklos vadovus ir už idėjos sklaidą atsakingus žmones.

 

Rezultatas 4:
NORIME PAJAUSTI!
Haptinis priemonių rinkinys

Be prieinamų elektroninių šaltinių, taip pat buvo sukurtas ir haptinis priemonių rinkinys, pritaikytas atlikti praktines užduotis, susijusias su tvarios mados vartojimu.

 

Instrukcijos ir nurodymai, kaip naudotis šiuo priemonių rinkiniu

Priemonių rinkinį sudaro įvairūs tekstilės gaminiai, siuvimo mašina, pakartotinai naudojamiems daiktams kurti skirtos priemonės (upcycling tools) ir kūrybiškos rinkinio naudojimo instrukcijos. Rinkinys suteikia galimybę jaunimo darbuotojams kartu su jaunuoliais praktiškai eksperimentuoti. Ši įvairius pojūčius apjungianti patirtis leidžia geriau įsisavinti ir suprasti aptariamą temą. Taip pat yra pridėtas ir naudojimosi priemonių rinkiniu vadovas.

 

 

Facebook
YOUTUBE
INSTAGRAM