Rezultatas 1:
NORIME SUŽINOTI!
Analizė

Tikslinėms tyrimo grupėms priklausantiems jaunuoliams buvo užduoti klausimai apie madą, jos prieinamumą, apie tai, ar jie žino, kas yra greitoji mada, ar tai, jų manymų, kelia problemų, ar jie žino greitosios mados alternatyvų ir ar jie yra (jei yra, tai kaip gerai) susipažinę su tvarios mados sąvoka. Taip pat, renkant gerosios patirties pavyzdžius tyrime dalyvavusiose šalyse, buvo įvertinta ir tvariosios mados situacija kiekvienoje iš šių šalių.

 

Interviu su tiksline grupe gairės

Kartais reikia skirti žmonėms laiko ir dėmesio, kad jie galėtų laisvai išreikšti savo mintis ir nuomonę konfidencialioje ir saugioje aplinkoje; tokiais atvejais tikslinės grupės yra puikus pasirinkimas. Gerai suplanuotos tikslinės grupės gali suteikti visą tyrimui reikalingą informaciją ir idėjas. Todėl parengėme keletą gairių, padėsiančių organizuoti ir vykdyti tikslinę grupę.

Sąveikusis žaidimas

Kiekvienoje šalyje buvo surinkti gerosios patirties pavyzdžiai, susiję su tvaria mada. Remiantis šiais rezultatais buvo sukurtas žaidimas „Wear a Change“, skirtas šviesti jaunuolius bei suteikti jiems žinių apie tvarios mados idėją, greitąja madą ir jos daromą įtaką.

Interviu su tikslinėmis grupėmis rezultatai (ik anglų kalba)

Fokus grupę sudarė 6 žmonės, kurie pareiškė norą joje dalyvauti. Dalyvių amžius nuo 14 iki 23 metų. Grupę sudarė 5 merginos ir 1 vaikinas. Dauguma dalyvių atvyko iš didžiųjų Lietuvos miestų.

Galutinė projekto 1 rezultato ataskaita anglų kalba

Kiekvienoje tyrime dalyvavusioje šalyje buvo apklausti 15–19 metų jaunuoliai (AT, IT, PL, LT). Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo nustatyti bendrą mados prieinamumo jauniems žmonėms situaciją, išsiaiškinti, ar jie supranta savo pirkimo įpročių daromą žalą ir apskritai kokios yra jų žinios ir nuomonė apie tvarios mados idėją.

 

 

Rezultatas 2:
NORIME MOKYTIS!
Mokymosi medžiaga

Remiantis REZULTATO 1 išvadomis buvo sukurta tikslinei grupei pritaikyta mokymosi medžiaga, skirta skatinti jaunų žmonių sąmoningumą ir domėjimąsi greitąja mada bei jos daroma įtaka, konkrečiai tarša mikroplastiku, ir pateikti praktinių pasiūlymų, kaip jauni žmonės galėtų prisidėti prie šios problemos mažinimo. Taip pat buvo sukurtas ir vadovas jaunimo darbuotojams.

 

Pamokomas konceptas anglų kalba

Šiuolaikinis mokymo metodas buvo sukurtas žmonėms, dirbantiems su jaunimu ir savo darbe nagrinėjantiems pastarąsias problemas, konkrečiai jaunimo darbuotojams, mokytojams, treneriams, pedagogams. Šis, pritaikytas ugdyti gebėjimus, projektas yra optimalus būdas žmonėms įgyti individualių kompetencijų. Programa yra skirta ne tik ugdyti techninius įgūdžius, tačiau ji aprėpia ir platesnį spektrą tobulinamų gebėjimų, tokių kaip mokymosi kompetencijos ar skaitmeninio raštingumo pagrindai.

Mokomoji medžiaga „Kaip tvariau rengtis“

Visa naujausia mokymosi medžiaga yra prieinama internete, tačiau taip pat galima naudoti ir atspausdintą jos versiją. 5 skirtingomis kalbomis (DE, EN, IT, PL, LT) sukurtą mokymosi medžiagą sudaro šie skyriai:

   • 1 skyrius „Tvari mada“
   • 2 skyrius „Pagrindinės žinios apie tekstilę“
   • 3 skyrius „Tekstilės gaminių gyvavimo ciklas“
   • 4 skyrius „Su tvariais drabužiais susiję patarimai“

Pagrindinis tikslas – ugdyti jaunų žmonių sąmoningumą apie jų mados vartojimo įpročius ir jų daromą įtaką, ypač apie plastiką drabužiuose, ir pakeisti tiek jaunų žmonių požiūrį į madą, tiek ir kasdienius jos vartojimo įpročius. Būtent todėl sukurta mokymosi medžiaga skatina jaunus žmones diskutuoti ir įgytas žinas praktiškai įtvirtinti savo kasdieniame gyvenime.

Vadovas jaunimo darbuotojams „Kaip galiu sudominti jaunimą šia tema?“

Jaunimo darbuotojams parengtos rekomendacijos suteikia informacijos apie tai, kaip reikėtų nagrinėti tam tikrą temą dirbant su tiksline grupe ir kaip galime būtų įkvėpti jaunus žmones.

Tinklalaidės „The Secrets of Sustainable Fashion“

Įrašėme keturis podkasto “Tvarios mados paslaptys” epizodus, kuriuose dalijamės įvairių svečių nuomonėmis tvarios mados tema.

 

Rezultatas 3:
NORIME VEIKTI!
Dirbtuvės

Įgytas teorines žinias būtina įtvirtinti praktiškai. „Design Thinking“ dirbtuvių metu buvo išplėtoti trys skirtingi šių dirbtuvių įgyvendinimo metodai. Vedant dirbtuves visose projekto valstybėse partnerėse buvo parengtos specialios kortelės, kuriose atsispindėjo dirbtuvių metu kilusios realios praktinės veiklos, susijusios su šia tema, idėjos. Taip pat buvo parengtos rekomendacijos, skirtos kitiems bendraamžiams veiklos vadovams ir žmonėms, atsakingiems už šios idėjos sklaidą.

 

Dirbtuvių planas ir instrukcijos

Remiantis „Design Thinking“ pavyzdžiu, buvo sukurti trys galimi dirbtuvių įgyvendinimo scenarijai (vidaus, lauko ir nuotolinis), skirti dirbti su tikslinei grupei priklausančiais jaunuoliais ir nagrinėti tokias temas, kaip tvarūs ir be plastiko pagaminti drabužiai bei alternatyvūs aptariamos problemos sprendimos būdai. Šie dirbtuvėse taikomi metodai prieinami 5 kalbomis (DE, IT, PL, LT). Dirbtuvių planas ir instrukcijos – priedas

Dirbtuvių plano ir instrukcijų dokumentą papildantys ištekliai ir medžiaga

 

 

 

 

 

Kaip dar prisidėti prie tvarios mados… čia pateikiami atvirukai su naujoviškomis idėjomis

Kiekvienoje projekte dalyvavusioje valstybėje dirbtuvių metu jaunuoliai stengėsi sugalvoti ir išplėtoti savo idėjas apie tvarią madą ir be plastiko pagamintus drabužius, taip pat ieškojo su tvaria mada susijusios veiklos alternatyvų. Kūrybiškai sukurtose kortelėse atsispindėjo 8 geriausios šiose dirbtuvėse sugalvotos idėjos. Kortelės sukurtos visomis valstybių – partnerių kalbomis (DE, EN, IT, PL, LT)

   1. D&G – Duok ir Gauk (pdf)
   2. Plakatai švietimui, lipdukai ateičiai (pdf)
   3. Netikra saga (pdf)
   4. Kampanija „Sustabdykite pardavimus“ (pdf)
   5. Drabužių mainai! (pdf)
   6. Mažas postūmis tvaraus pasaulio link (pdf)
   7. Džinsinė rankinė pasauliui (pdf)
   8. Senų audinių prikėlimas antram gyvenimui (pdf)

Instrukcijos gidams ir sklaidos renginiams

Buvo sukurtos gairės, prieinamos visomis valstybių–partnerių kalbomis (DE, EN, IT, PL, LT), padėsiančios apmokyti kitus šios veiklos vadovus ir už idėjos sklaidą atsakingus žmones.

 

Rezultatas 4:
NORIME PAJAUSTI!
Haptinis priemonių rinkinys

Be prieinamų elektroninių šaltinių, taip pat buvo sukurtas ir haptinis priemonių rinkinys, pritaikytas atlikti praktines užduotis, susijusias su tvarios mados vartojimu.

 

Priemonių rinkinio instrukcijos ir patarimai

Priemonių rinkinį sudaro įvairūs tekstilės gaminiai, siuvimo mašina, pakartotinai naudojamiems daiktams kurti skirtos priemonės (upcycling tools) ir kūrybiškos rinkinio naudojimo instrukcijos. Rinkinys suteikia galimybę jaunimo darbuotojams kartu su jaunuoliais praktiškai eksperimentuoti. Ši įvairius pojūčius apjungianti patirtis leidžia geriau įsisavinti ir suprasti aptariamą temą. Taip pat yra pridėtas ir naudojimosi priemonių rinkiniu vadovas.

Priemonių rinkinio panaudojimo vaizdo įrašas

Naudingas „Naudotojo vadovas“ – tai vaizdo mokomoji medžiaga, skirta geriausiai išnaudoti visus įrankių rinkinyje aprašytus įrankius.

 

Chcesz dowiedzieć się jak zrobić torbę? Oto instrukcja wideo, która Ci pomoże!

Ar norite sužinoti, kaip pasigaminti gražų krepšį iš senų audinių ir kitų perdirbtų medžiagų? Štai vaizdo pamoka, kuri jums padės!

 

 

Facebook
YOUTUBE
INSTAGRAM